Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, sosyal etkileşim ve iletişim yeteneğiyle ilgili sorunlar yaşayan, tekrarlayıcı davranışların ve ilgi alanlarının görüldüğü bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu olarak da adlandırılan otizm, sinir hücreleri arasındaki iletişimdeki bozukluklar nedeniyle yaşanan bir durumdur. Otizmli bireylerin belirtileri ve semptomları genellikle şiddet, yoğunluk ve çeşitlilik bakımından farklılık gösterir. Otizmin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Otizmli bireyler, erken müdahale ve uygun terapi ile desteklenebilir ve yetenekleri farklı olarak görülebilir.     

 Otizim spektrum bozukluğu (OSB) sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik ile sınırlı ve yineleyici davranış, ilgi ve etkinliklerle kendini gösteren ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluktur.Tanımdan da anlaşılacağı üzere OSB nin tanılanmasında iki temel belirti alanı bulunmaktadır.

    1* Sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik

    2* Sınırlı ve yineleyici davranış , ilgi ve etkinlikler

         SINIFLANDIRMA 

 OSB bireyin gereksinim duyduğu desteğe bağlı olarak ;

 a ) Birinci düzey destek gerektirir,

 b ) İkinci düzey önemli ölçüde destek gerektirir,

 c ) Üçüncü düzey çok önemli ölçüde destek gerektirir,

       şeklinde üç düzeyde sınıflandırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

Bize Soru Sorun
rajib raj

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM